Logowanie do bankowości elektronicznejLogowanie do bankowości elektronicznejLogowanie do bankowości elektronicznejKartoSfera
Kalkulator kredytowy - KREDYT GOTOWKOWY

Kalkulator kredytowy - KREDYT NA SZOSTKE

Kalkulator kredytowy - KREDYT MIESZKANIOWY

Aktualności
13-09-2022

BLIK na telefon
10-06-2022

>>> BLIK NA TELEFON <<<

BLIK - PRZELEW NA TELEFON to nowość w naszej aplikacji mobilnej.
Jeżeli dodatkowa ikona, nie pojawiła się automatycznie,
należy wykonać aktualizację w sklepach Google Play i App Store.


>>> UWAGA <<<
Aby odbierać przelewy BLIK na telefon, konieczne jest zaakceptowanie regulaminu w aplikacji mobilnej.
Ustawienia -> BLIK -> Przelewy na telefon BLIK.

Jubileusz 115-lecia Banku
26-11-2022

Rok 2022 jest dla Banku Spółdzielczego w Dobczycach niezwykle ważnym, z uwagi na Jubileusz 115-lecia istnienia Banku.

BLIK w aplikacji e24 BS Dobczyce
30-11-2021
Kursy walut
WIBOR
Data: 2022-11-25
Sym. Jed. Dewizy Pieniądze
Skup Sprz. Skup Sprz.
EUR 1 4.59 4.80 4.56 4.83
USD 1 4.41 4.61 4.37 4.64
Średni WIBOR 1M: 7,08%
Średni WIBOR 3M: 7,34%
Średni WIBOR 6M: 7,51%

Kredyty konsumpcyjne


Kredyt gotówkowy

 Kredyty gotówkowe przeznaczone są na sfinansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych Kredytobiorcy z wyłączeniem finansowania działalności gospodarczej lub rolniczej.
 Kredyty adresowane są wyłącznie do osób fizycznych, w tym osób fizycznych uzyskujących dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej.
Bank udziela kredytów w złotych.
Kwota kredytu nie może być niższa niż 500 zł i nie wyższa niż 50.000 złotych.
Maksymalny okres kredytowania nie może być dłuższy niż 60 miesięcy.

  

    Dokumenty do pobrania

   Kontakt

Kredyt „Na Szóstkę” przeznaczony jest na sfinansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych Kredytobiorcy z wyłączeniem finansowania działalności gospodarczej i rolniczej.
Kredyty adresowane są wyłącznie do osób fizycznych posiadających rachunek ROR ze stałymi uznaniami.
Kredyt udzielany jest w złotych.
Przyznanie kredytu uzależnione jest od posiadania przez Kredytobiorcę zdolności kredytowej.
Kwota kredytu nie może być niższa niż  5.000 zł.
Maksymalna kwota kredytu nie może być wyższa niż  30.000 zł.
Okres kredytowania wynosi do 24 miesięcy. 4% prowizji. Do kwoty 10.000 zł nie jest wymagana zgoda współmałżonka.
Oprocentowanie kredytu jest stałe.

  

    Dokumenty do pobrania

   Kontakt


Kredyty odnawialne dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych

Kredyt odnawialny na cele konsumpcyjne przeznaczony jest dla Posiadaczy rachunku typu ROR.

Przyznany kredyt zwiększa stan wolnych środków, do wysokości których posiadacz rachunku może realizować wypłaty gotówkowe i bezgotówkowe. Każda spłata całości lub części kredytu powoduje, iż odnawia się on o spłaconą część i może być wykorzystywany wielokrotnie w okresie ważności Umowy kredytu.

Kredyt odnawialny może być udzielony na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia Umowy kredytu na następny okres, bez konieczności spłaty kredytu po podpisaniu nowej Umowy lub aneksu..

  

    Dokumenty do pobrania

   Kontakt

Warunkiem ubiegania się o kredyt odnawialny jest:
 1. posiadanie rachunku typu ROR przez okres co najmniej 3 miesięcy, licząc od daty pierwszego wpływu;
 2. zatrudnienie na czas nieokreślony lub określony z zastrzeżeniem, iż musi być on dłuższy od okresu spłaty kredytu;
 3. regularne przekazywanie stałych wpływów na ROR.
 4. nie wystąpienie niedopuszczalnego salda debetowego na ROR w okresie ostatnich 3 miesięcy, a w przypadku wystąpienia uregulowanie go w ciągu 14 dni.
Wysokość kredytu ustalana jest indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy na podstawie oświadczenia o dochodach i uzależniona jest od okresu posiadania rachunku oraz wysokości stałych wpływów.
Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy i jest określana w następujący sposób:
 1. kredyt nie przysługuje posiadaczowi rachunku typu ROR, którego średnie miesięczne wpływy na rachunek wynoszą do 600 zł włącznie;
 2. w przypadku gdy średnie miesięczne wpływy na rachunek wynoszą powyżej 600 zł:
 • 1-krotność średnich miesięcznych wpływów po 3 miesiącach posiadania rachunku,
 • 2-krotność średnich miesięcznych wpływów  po 5 miesiącach posiadania rachunku,
 • 3-krotność średnich miesięcznych wpływów  po 8 miesiącach posiadania rachunku,
 • 5-krotność średnich miesięcznych wpływów wyłącznie po 12 miesiącach posiadania rachunku ROR
 • Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 30.000 złotych

Kredyty mieszkaniowe

Kredyt udzielany jest na cele mieszkaniowe z koniecznością udokumentowania ich wykorzystania.
Kredyty mieszkaniowe mogą być przeznaczone na realizację inwestycji mieszkaniowych, a w szczególności na:

 1. budowę, wyposażenie  i wykończenie: domu jednorodzinnego, lokalu mieszkalnego,
 2. budowę, nadbudowę, rozbudowę, przebudowę, dokończenie budowy oraz trwałe   wyposażenie i wykończenie domu jednorodzinnego, domu letniskowego,
 3. modernizację i remont,
 4. adaptacje pomieszczeń oraz wyposażenie trwałe do celów mieszkaniowych.
 5. Minimalna kwota kredytu wynosi 500 zł, a maksymalna 100.000 zł.
Kredyt może być udzielany na okres do 120 miesięcy.

Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stopy referencyjnej Banku i marży Banku, ustalanej na okresy 1-miesięczne. 
 
  

    Dokumenty do pobrania

   Kontakt

 


Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Kredytów.
Tel: 12 3727904 lub 12 3727908

 

Wydrukowane z: http://bsdobczyce.pl/kredyty-konsumpcyjne.html