Logowanie do bankowości elektronicznejLogowanie do bankowości elektronicznejLogowanie do bankowości elektronicznejKartoSfera
Aktualności
Godziny pracy w Wielki Piątek
15-04-2019

Informujemy Szanownych Klientów,
że w dniu 19 kwietnia 2019 roku (Wielki Piątek) Bank Spółdzielczy
w Dobczycach będzie czynny
w godzinach od 8:00 do 12:00.

 

Komunikat Banku Spółdzielczego w Dobczycach
14-12-2018

W nawiązaniu do Komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 grudnia 2018 roku dotyczącego funkcjonowania banków spółdzielczych w warunkach wygaśnięcia umów zrzeszenia Zarząd Banku informuje, że Bank Spółdzielczy w Dobczycach posiada wszelkie niezbędne umowy oraz spełnia warunki dalszego funkcjonowania w obecnej formie prawnej (Bank jest zrzeszony z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz jest uczestnikiem Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS).

Google Pay
05-10-2018

RODO
29-03-2019

Kursy walut
WIBOR
Data: 2019-04-18
Sym. Jed. Dewizy Pieniądze
Skup Sprz. Skup Sprz.
EUR 1 4.17 4.37 4.15 4.40
USD 1 3.70 3.88 3.68 3.91
Średni WIBOR 1M: 1,64%
Średni WIBOR 3M: 1,72%
Średni WIBOR 6M: 1,79%

Kredyty konsumpcyjne


 Kredyty gotówkowe

 Kredyty gotówkowe przeznaczone są na sfinansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych Kredytobiorcy z wyłączeniem finansowania działalności gospodarczej lub rolniczej.
 Kredyty adresowane są wyłącznie do osób fizycznych, w tym osób fizycznych uzyskujących dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej.
Bank udziela kredytów w złotych.
Kwota kredytu nie może być niższa niż 500 zł i nie wyższa niż 50.000 złotych.
Maksymalny okres kredytowania nie może być dłuższy niż 60 miesięcy.

  

    Dokumenty do pobrania

   Kontakt


 Kredyt "SZYBKA GOTÓWKA"

 Kredyt może być udzielany osobom fizycznym mającym pełną zdolność do czynności prawnych.
Minimalna kwota kredytu nie może być niższa niż 500 złotych.
Maksymalna kwota kredytu nie może być wyższa niż 30.000 złotych i nie może przekraczać 12-tu krotność miesięcznego dochodu netto Wnioskodawcy/ów ustalonego na podstawie dokumentów określonych w Instrukcji „Metodyka oceny zdolności kredytowej osób fizycznych ubiegających się o kredyt konsumencki”.
Kredyt udzielany jest na okres do 24 miesięcy.
Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej.

  

    Dokumenty do pobrania

   Kontakt


Kredyt gotówkowy

Kredyt „Na Szóstkę” przeznaczony jest na sfinansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych Kredytobiorcy z wyłączeniem finansowania działalności gospodarczej i rolniczej.
Kredyty adresowane są wyłącznie do osób fizycznych posiadających rachunek ROR ze stałymi uznaniami.
Kredyt udzielany jest w złotych.
Przyznanie kredytu uzależnione jest od posiadania przez Kredytobiorcę zdolności kredytowej.
Kwota kredytu nie może być niższa niż  500 zł.
Maksymalna kwota kredytu nie może być wyższa niż  20.000 zł.
Okres kredytowania wynosi do 24 miesięcy. 0% prowizji. Do kwoty 10.000 zł nie jest wymagana zgoda współmałżonka.
Oprocentowanie kredytu jest stałe.

  

    Dokumenty do pobrania

   Kontakt


Kredyty odnawialne dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych

Kredyt odnawialny na cele konsumpcyjne przeznaczony jest dla Posiadaczy rachunku typu ROR.

Przyznany kredyt zwiększa stan wolnych środków, do wysokości których posiadacz rachunku może realizować wypłaty gotówkowe i bezgotówkowe. Każda spłata całości lub części kredytu powoduje, iż odnawia się on o spłaconą część i może być wykorzystywany wielokrotnie w okresie ważności Umowy kredytu.

Kredyt odnawialny może być udzielony na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia Umowy kredytu na następny okres, bez konieczności spłaty kredytu po podpisaniu nowej Umowy lub aneksu..

  

    Dokumenty do pobrania

   Kontakt

Warunkiem ubiegania się o kredyt odnawialny jest:
 1. posiadanie rachunku typu ROR przez okres co najmniej 3 miesięcy, licząc od daty pierwszego wpływu;
 2. zatrudnienie na czas nieokreślony lub określony z zastrzeżeniem, iż musi być on dłuższy od okresu spłaty kredytu;
 3. regularne przekazywanie stałych wpływów na ROR.
 4. nie wystąpienie niedopuszczalnego salda debetowego na ROR w okresie ostatnich 3 miesięcy, a w przypadku wystąpienia uregulowanie go w ciągu 14 dni.
Wysokość kredytu ustalana jest indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy na podstawie oświadczenia o dochodach i uzależniona jest od okresu posiadania rachunku oraz wysokości stałych wpływów.
Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy i jest określana w następujący sposób:
 1. kredyt nie przysługuje posiadaczowi rachunku typu ROR, którego średnie miesięczne wpływy na rachunek wynoszą do 600 zł włącznie;
 2. w przypadku gdy średnie miesięczne wpływy na rachunek wynoszą powyżej 600 zł:
 • 1-krotność średnich miesięcznych wpływów po 3 miesiącach posiadania rachunku,
 • 2-krotność średnich miesięcznych wpływów  po 5 miesiącach posiadania rachunku,
 • 3-krotność średnich miesięcznych wpływów  po 8 miesiącach posiadania rachunku,
 • 5-krotność średnich miesięcznych wpływów wyłącznie po 12 miesiącach posiadania rachunku ROR
 • Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 30.000 złotych

Kredyty mieszkaniowe

Kredyt udzielany jest na cele mieszkaniowe z koniecznością udokumentowania ich wykorzystania.
Kredyty mieszkaniowe mogą być przeznaczone na realizację inwestycji mieszkaniowych, a w szczególności na:

 1. budowę, wyposażenie  i wykończenie: domu jednorodzinnego, lokalu mieszkalnego,
 2. budowę, nadbudowę, rozbudowę, przebudowę, dokończenie budowy oraz trwałe   wyposażenie i wykończenie domu jednorodzinnego, domu letniskowego,
 3. modernizację i remont,
 4. adaptacje pomieszczeń oraz wyposażenie trwałe do celów mieszkaniowych.
 5. Minimalna kwota kredytu wynosi 500 zł, a maksymalna 100.000 zł.
Kredyt może być udzielany na okres do 120 miesięcy.

Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stopy referencyjnej Banku i marży Banku, ustalanej na okresy 1-miesięczne. 
  

    Dokumenty do pobrania

   Kontakt

 


Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Kredytów.
Tel: 12 3727904 lub 12 3727908

 

Wydrukowane z: http://bsdobczyce.pl/kredyty-konsumpcyjne.html