Produkty Dewizowe

Polecenie wpłaty oraz przelew regulowany i przelew SEPA

 • zlecenia płatnicze w walutach wymienialnych oraz w złotych polskich na zlecenie klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych prowadzących rachunki w Banku,
 • szybka i bezpieczna realizacja przekazów do większości krajów świata dzięki wykorzystaniu Systemu Międzynarodowej Telekomunikacji Finansowej SWIFT, EuroELIXIR i SORBNET-EURO
 • zlecenia płatnicze w walutach wymienialnych oraz w złotych polskich na zlecenie klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych prowadzących rachunki w Banku,
   
 • szybka i bezpieczna realizacja przekazów do większości krajów świata dzięki wykorzystaniu Systemu Międzynarodowej Telekomunikacji Finansowej SWIFT, EuroELIXIR i SORBNET-EURO
   
 • waluty – PLN, USD (dolar amerykański), EUR (waluta europejska), GBP (funt brytyjski), CHF (frank szwajcarski), SEK (korona szwedzka), CHF(frank szwajcarski)
   
 • przelew regulowany to polecenie przelewu albo wpłata gotówkowa dokonywana przez klienta banku krajowego na rachunek beneficjenta prowadzony w innym kraju Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinie lub przelew zrealizowany na rzecz klienta banku krajowego, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów,
   
 • przelew SEPA jest to zlecenie płatnicze realizowane przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia przelewu SEPA, funkcjonujące w oparciu o zasady Systemu Polecenia Przelewu SEPA,
   
 • otrzymywanie przekazów z zagranicy – dzięki podaniu w treści zlecenia kodu SWIFT- owego Banku BPS – „POLUPLPR” pieniądze kierowane są bezpośrednio do Banku za pośrednictwem systemu SWIFT, EuroELIXIR lub SORBNET-EURO. Banki realizują też przekazy internetowe z następujących banków i instytucji finansowych:
  • Money Exchange SA, Madryt, Hiszpania,

  • Sami Swoi, Londyn, Wielka Brytania,

  • Investquid, Londyn, Wielka Brytania,

  • EUROPHIL, USA,

  • Unistream, Moskwa, Rosja,

  • Russlavbank, Moskwa, Rosja.

Skup i sprzedaż walut obcych

Kupno/sprzedaż walut obcych dokonywane jest bez żadnych ograniczeń kwotowych.
W przypadku zamiaru wywozu waluty za granicę Bank wystawiają stosowne zaświadczenie, zgodne z obowiązującymi przepisami dewizowymi.
Istnieje konieczność wcześniejszego awizowania wpłaty lub wypłaty waluty w kwocie przekraczające równowartość 20.000,- złotych.

Zapraszamy do naszych placówek!
Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.

Bezpieczne Pieniądze

Bezpieczeństwo Państwa środków gwarantuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny.