Rachunki Bankowe

Rachunki walutowe

Bank Spółdzielczy w Dobczycach otwiera i prowadzi rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe w walutach wymienialnych, które służą do gromadzenia środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych nie związanych z działalnością gospodarczą.

Bank Spółdzielczy w Dobczycach otwiera i prowadzi rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe w walutach wymienialnych, które służą do gromadzenia środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych nie związanych z działalnością gospodarczą.
Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy może być prowadzony w następujących walutach wymienialnych:
 • dolary amerykańskie(USD)
 • EURO (EUR)
Powyższe rachunki dają następujące możliwości:
 • dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych
 • skup/sprzedaż walut,
 • dokonywanie przekazów w obrocie dewizowym w kraju i za granicę w formie:
  • przelewów SEPA,
  • przelewów regulowanych oraz krajowych w walucie EUR,
  • pozostałych poleceń wypłaty.
 • dokonywanie przekazów otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych w tym świadczenia rentowe w formie:
  • przelewów SEPA,
  • przelewów regulowanych oraz krajow
Kontakt: Dział Depozytów tel.: 12 3727928

Rachunki oszczędnościowe

Lokata o zmiennej stopie procentowej
Daje możliwość szerokiego wyboru spośród lokat o zróżnicowanym okresie oszczędzania. Długość okresu wybiera klient. Klient także decyduje co dzieje się z odsetkami po upływie okresu. Lokaty są odnawialne.

Rachunek oszczędnościowy Lokata o zmiennej stopie procentowej Daje możliwość szerokiego wyboru spośród lokat o zróżnicowanym okresie oszczędzania. Długość okresu wybiera klient. Klient także decyduje co dzieje się z odsetkami po upływie okresu. Lokaty są odnawialne.
 • okres oszczędzania : 1,2,3,6,12,24
 • oprocentowanie zmienne
 • minimalna kwota wpłaty: 500,00 zł
 • umiejscowiony rachunek w formie książeczki oszczędnościowej
 • prowadzenie rachunku całkowicie bezpłatne
 • stała i czytelna informacja o Twoich operacjach na rachunku
Rachunek oszczędnościowy 0 zł otwarcie rachunku, 0 zł prowadzenie rachunku, 0 zł wpływy gotówkowe, 0 zł wypłata* 0 zł przelew* * dotyczy pierwszej operacji tego typu w danym miesiącu Kontakt: Dział Depozytów tel.: 12 3727928

Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy (ROR)

Rachunek Junior Konto  to rachunek skierowany do osób między 0-13 lat.

Debiut Konto to rachunek skierowany do osób między 13-18 lat

Podstawowy Rachunek Płatniczy

ROR  to rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy skierowany do wszystkich klientów indywidualnych powyżej 18 roku życia.
Ułatwia sprawne i oszczędne zarządzanie Twoimi finansami poprzez różnorodny pakiet usług

Kontakt:

Dział Depozytów tel.: 12 3727928

Bezpieczne Pieniądze

Bezpieczeństwo Państwa środków gwarantuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny.